Klicka här för att testa den nya versionen av lawline.se. Till ny version!

PROVA GRATIS! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva ett avtal. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan det färdiga avtalet skapas.
Skapa avtal online
 • Avräkningsnota

  Upprätta en juridisk korrekt avräkningsnota vid förvärv eller avyttring av värdepapper.

  495 kr

  Upprätta en juridisk korrekt avräkningsnota vid förvärv eller avyttring av värdepapper.

  Upprätta en juridisk korrekt avräkningsnota vid förvärv eller avyttring av värdepapper.
 • Gåvobrev

  Juridiskt korrekt avtal för alla typer av gåvor när något ska ges bort

  795 kr

  Juridiskt korrekt avtal för alla typer av gåvor när något ska ges bort

  Juridiskt korrekt avtal för alla typer av gåvor när något ska ges bort
 • Äktenskapsförord

  Reglera vem som har rätt till vad vid skilsmässa genom ett äktenskapsförord

  795 kr

  Reglera vem som har rätt till vad vid skilsmässa genom ett äktenskapsförord

  Reglera vem som har rätt till vad vid skilsmässa genom ett äktenskapsförord
 • Skuldebrev

  Tydliggör villkoren för både långivare och låntagare för vad som ska gälla vid belåning

  595 kr

  Tydliggör villkoren för både långivare och låntagare för vad som ska gälla vid belåning

  Tydliggör villkoren för både långivare och låntagare för vad som ska gälla vid belåning
 • Bolagsstämma

  Ett komplett paket med kallelse, förslag till beslut, dagordning och protokoll.

  3 495 kr

  Ett komplett paket med kallelse, förslag till beslut, dagordning och protokoll.

  Ett komplett paket med kallelse, förslag till beslut, dagordning och protokoll.
 • Sekretessavtal

  Reglera hur företagshemlig information och företagsidéer ska skyddas och vad som ska gälla vid olika situationer.

  995 kr

  Reglera hur företagshemlig information och företagsidéer ska skyddas och vad som ska gälla vid olika situationer.

  Reglera hur företagshemlig information och företagsidéer ska skyddas och vad som ska gälla vid olika situationer.
 • Beslut om andrahandsupplåtelse

  Detta dokument är för styrelsen i en bostadsrättsförening där en bostadsrättshavare har ansökt om rätt att hyra ut sin bostadsrätt. Dokumentet ger dig ett snyggt och juridiskt korrekt dokument till styrelsens beslut.

  199 kr

  Detta dokument är för styrelsen i en bostadsrättsförening där en bostadsrättshavare har ansökt om rätt att hyra ut sin bostadsrätt. Dokumentet ger dig ett snyggt och juridiskt korrekt dokument till styrelsens beslut.

  Detta dokument är för styrelsen i en bostadsrättsförening där en bostadsrättshavare har ansökt om rätt att hyra ut sin bostadsrätt. Dokumentet ger dig ett snyggt och juridiskt korrekt dokument till styrelsens beslut.
 • Kallelse styrelsemöte BRF

  Upprätta en juridisk korrekt kallelse till styrelsemöte i Bostadsrättsförening.

  99 kr

  Upprätta en juridisk korrekt kallelse till styrelsemöte i Bostadsrättsförening.

  Upprätta en juridisk korrekt kallelse till styrelsemöte i Bostadsrättsförening.
 • Kallelse styrelsemöte i aktiebolag

  Detta är för dig som är ansvarig att skicka ut kallelse till styrelsemöten i ett aktiebolag. Dokumentet ger er en snygg och juridisk korrekt kallelse och är modifierbar utifrån vad ni ska behandla på mötet.

  99 kr

  Detta är för dig som är ansvarig att skicka ut kallelse till styrelsemöten i ett aktiebolag. Dokumentet ger er en snygg och juridisk korrekt kallelse och är modifierbar utifrån vad ni ska behandla på mötet.

  Detta är för dig som är ansvarig att skicka ut kallelse till styrelsemöten i ett aktiebolag. Dokumentet ger er en snygg och juridisk korrekt kallelse och är modifierbar utifrån vad ni ska behandla på mötet.
 • Köpeavtal Bil

  Upprätta ett juridiskt korrekt köpeavtal när du ska köpa/sälja bil.

  99 kr

  Upprätta ett juridiskt korrekt köpeavtal när du ska köpa/sälja bil.

  Upprätta ett juridiskt korrekt köpeavtal när du ska köpa/sälja bil.
 • Non Disclosure Agreement

  Skydda idéer och företagshemlig information och reglera vad som ska gälla vid olika situationer på engelska.

  1 895 kr

  Skydda idéer och företagshemlig information och reglera vad som ska gälla vid olika situationer på engelska.

  Skydda idéer och företagshemlig information och reglera vad som ska gälla vid olika situationer på engelska.
 • Protokoll styrelsemöte BRF

  Upprätta ett juridiskt korrekt protokoll för styrelsemöte i Bostadsrättsförening.

  99 kr

  Upprätta ett juridiskt korrekt protokoll för styrelsemöte i Bostadsrättsförening.

  Upprätta ett juridiskt korrekt protokoll för styrelsemöte i Bostadsrättsförening.
 • Fullmakt

  Reglera vad som ska gälla när någon annan ska företräda eller företa ärenden åt företaget

  895 kr

  Reglera vad som ska gälla när någon annan ska företräda eller företa ärenden åt företaget

  Reglera vad som ska gälla när någon annan ska företräda eller företa ärenden åt företaget
 • Uppdragsfullmakt

  Reglera vad som ska gälla när annan part ska företa ärenden åt företaget

  1 195 kr

  Reglera vad som ska gälla när annan part ska företa ärenden åt företaget

  Reglera vad som ska gälla när annan part ska företa ärenden åt företaget
 • Framtidsfullmakt

  Trygga din framtid genom att reglera vem som kan fatta beslut åt dig när du själv inte längre har möjlighet.

  1 095 kr

  Trygga din framtid genom att reglera vem som kan fatta beslut åt dig när du själv inte längre har möjlighet.

  Trygga din framtid genom att reglera vem som kan fatta beslut åt dig när du själv inte längre har möjlighet.
 • Anställningsavtal

  Reglera vad som ska gälla mellan arbetsgivare och arbetstagare.

  1 395 kr

  Reglera vad som ska gälla mellan arbetsgivare och arbetstagare.

  Reglera vad som ska gälla mellan arbetsgivare och arbetstagare.
 • Anställningsavtal VD

  Reglera vad som ska gälla vid anställning Verkställande Direktör (VD)

  1 395 kr

  Reglera vad som ska gälla vid anställning Verkställande Direktör (VD)

  Reglera vad som ska gälla vid anställning Verkställande Direktör (VD)
 • Uppsägning

  Formulera och villkora vad som ska gälla vid uppsägning.

  895 kr

  Formulera och villkora vad som ska gälla vid uppsägning.

  Formulera och villkora vad som ska gälla vid uppsägning.
 • Avskedande

  Reglera vad som ska gälla vid avskedande av personal.

  895 kr

  Reglera vad som ska gälla vid avskedande av personal.

  Reglera vad som ska gälla vid avskedande av personal.
 • Blankt avtal

  Upprätta ett avtal där du själv fritt bestämmer innehållet.

  595 kr

  Upprätta ett avtal där du själv fritt bestämmer innehållet.

  Upprätta ett avtal där du själv fritt bestämmer innehållet.
 • Konsultavtal

  Reglera vad som ska gälla mellan uppdragsgivare och uppdragstagare.

  1 795 kr

  Reglera vad som ska gälla mellan uppdragsgivare och uppdragstagare.

  Reglera vad som ska gälla mellan uppdragsgivare och uppdragstagare.
 • Aktieägaravtal

  Skapa trygghet och kontroll för bolagets delägare

  2 795 kr

  Skapa trygghet och kontroll för bolagets delägare

  Skapa trygghet och kontroll för bolagets delägare