PROVA GRATIS! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva ett avtal. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan det färdiga avtalet skapas.
Skapa avtal online
 • 0 out of 5

  Gåvobrev

  Tydliggör villkoren för både gåvogivare och gåvomottagare när något ska ges bort

  795 kr inkl. moms

  Tydliggör villkoren för både gåvogivare och gåvomottagare när något ska ges bort

  Tydliggör villkoren för både gåvogivare och gåvomottagare när något ska ges bort
 • 0 out of 5

  Gåvobrev Fastighet

  Tydliggör villkoren för både gåvogivare och gåvomottagare när en fastighet ska ges bort

  795 kr inkl. moms

  Tydliggör villkoren för både gåvogivare och gåvomottagare när en fastighet ska ges bort

  Tydliggör villkoren för både gåvogivare och gåvomottagare när en fastighet ska ges bort
 • 0 out of 5

  Äktenskapsförord

  Reglera vem som har rätt till vad vid skilsmässa genom ett äktenskapsförord

  795 kr inkl. moms

  Reglera vem som har rätt till vad vid skilsmässa genom ett äktenskapsförord

  Reglera vem som har rätt till vad vid skilsmässa genom ett äktenskapsförord
 • 0 out of 5

  Samboavtal

  Trygga din och din sambos gemensamma tillvaro genom ett samboavtal

  595 kr inkl. moms

  Trygga din och din sambos gemensamma tillvaro genom ett samboavtal

  Trygga din och din sambos gemensamma tillvaro genom ett samboavtal
 • 0 out of 5

  Skuldebrev

  Tydliggör villkoren för både långivare och låntagare för vad som ska gälla vid belåning

  595 kr inkl. moms

  Tydliggör villkoren för både långivare och låntagare för vad som ska gälla vid belåning

  Tydliggör villkoren för både långivare och låntagare för vad som ska gälla vid belåning
 • 0 out of 5

  Bolagsstämma

  Ett komplett paket med kallelse, förslag till beslut, dagordning och protokoll.

  3 495 kr inkl. moms

  Ett komplett paket med kallelse, förslag till beslut, dagordning och protokoll.

  Ett komplett paket med kallelse, förslag till beslut, dagordning och protokoll.
 • 0 out of 5

  Sekretessavtal

  Reglera hur företagshemlig information och företagsidéer ska skyddas och vad som ska gälla vid olika situationer.

  1 195 kr inkl. moms

  Reglera hur företagshemlig information och företagsidéer ska skyddas och vad som ska gälla vid olika situationer.

  Reglera hur företagshemlig information och företagsidéer ska skyddas och vad som ska gälla vid olika situationer.
 • 0 out of 5

  Non Disclosure Agreement

  Skydda idéer och företagshemlig information och reglera vad som ska gälla vid olika situationer på engelska.

  1 895 kr inkl. moms

  Skydda idéer och företagshemlig information och reglera vad som ska gälla vid olika situationer på engelska.

  Skydda idéer och företagshemlig information och reglera vad som ska gälla vid olika situationer på engelska.
 • 0 out of 5

  Fullmakt

  Reglera vad som ska gälla när någon annan ska företräda eller företa ärenden åt företaget

  895 kr inkl. moms

  Reglera vad som ska gälla när någon annan ska företräda eller företa ärenden åt företaget

  Reglera vad som ska gälla när någon annan ska företräda eller företa ärenden åt företaget
 • 0 out of 5

  Fullmakt för Bolagsstämma

  När någon annan ska vara ombud på bolagsstämma.

  1 195 kr inkl. moms

  När någon annan ska vara ombud på bolagsstämma.

  När någon annan ska vara ombud på bolagsstämma.
 • 0 out of 5

  Uppdragsfullmakt

  Reglera vad som ska gälla när annan part ska företa ärenden åt företaget

  1 195 kr inkl. moms

  Reglera vad som ska gälla när annan part ska företa ärenden åt företaget

  Reglera vad som ska gälla när annan part ska företa ärenden åt företaget
 • 0 out of 5

  Framtidsfullmakt

  Trygga din framtid genom att reglera vem som kan fatta beslut åt dig när du själv inte längre har möjlighet.

  1 095 kr inkl. moms

  Trygga din framtid genom att reglera vem som kan fatta beslut åt dig när du själv inte längre har möjlighet.

  Trygga din framtid genom att reglera vem som kan fatta beslut åt dig när du själv inte längre har möjlighet.
 • 0 out of 5

  Anställningsavtal

  Reglera vad som ska gälla mellan arbetsgivare och arbetstagare.

  1 395 kr inkl. moms

  Reglera vad som ska gälla mellan arbetsgivare och arbetstagare.

  Reglera vad som ska gälla mellan arbetsgivare och arbetstagare.
 • 0 out of 5

  Anställningsavtal VD

  Reglera vad som ska gälla vid anställning Verkställande Direktör (VD)

  1 395 kr inkl. moms

  Reglera vad som ska gälla vid anställning Verkställande Direktör (VD)

  Reglera vad som ska gälla vid anställning Verkställande Direktör (VD)
 • 0 out of 5

  Uppsägning

  Formulera och villkora vad som ska gälla vid uppsägning.

  895 kr inkl. moms

  Formulera och villkora vad som ska gälla vid uppsägning.

  Formulera och villkora vad som ska gälla vid uppsägning.
 • 0 out of 5

  Avskedande

  Reglera vad som ska gälla vid avskedande av personal.

  895 kr inkl. moms

  Reglera vad som ska gälla vid avskedande av personal.

  Reglera vad som ska gälla vid avskedande av personal.
 • 0 out of 5

  Blankt avtal

  Upprätta ett avtal där du själv fritt bestämmer innehållet.

  595 kr inkl. moms

  Upprätta ett avtal där du själv fritt bestämmer innehållet.

  Upprätta ett avtal där du själv fritt bestämmer innehållet.
 • 0 out of 5

  Konsultavtal

  Reglera vad som ska gälla mellan uppdragsgivare och uppdragstagare.

  1 795 kr inkl. moms

  Reglera vad som ska gälla mellan uppdragsgivare och uppdragstagare.

  Reglera vad som ska gälla mellan uppdragsgivare och uppdragstagare.
 • 0 out of 5

  Aktieöverlåtelseavtal

  Skapa trygghet och kontroll för bolagets delägare

  2 795 kr inkl. moms

  Skapa trygghet och kontroll för bolagets delägare

  Skapa trygghet och kontroll för bolagets delägare
 • 0 out of 5

  Aktieägaravtal

  Skapa trygghet och kontroll för bolagets delägare

  2 795 kr inkl. moms

  Skapa trygghet och kontroll för bolagets delägare

  Skapa trygghet och kontroll för bolagets delägare
 • 0 out of 5

  Bolagsstämma – Kallelse

  Upprätta en juridisk korrekt kallelse för årsstämma eller extra bolagsstämma.

  895 kr inkl. moms

  Upprätta en juridisk korrekt kallelse för årsstämma eller extra bolagsstämma.

  Upprätta en juridisk korrekt kallelse för årsstämma eller extra bolagsstämma.
 • 0 out of 5

  Bolagstämma – Dagordning

  Fastställ ordning, ämnen och ärenden som ska avhandlas för årsstämman.

  995 kr inkl. moms

  Fastställ ordning, ämnen och ärenden som ska avhandlas för årsstämman.

  Fastställ ordning, ämnen och ärenden som ska avhandlas för årsstämman.
 • 0 out of 5

  Bolagstämma – Protokoll

  Upprätta ett juridiskt korrekt protokoll till Bolagsstämmor.

  1 295 kr inkl. moms

  Upprätta ett juridiskt korrekt protokoll till Bolagsstämmor.

  Upprätta ett juridiskt korrekt protokoll till Bolagsstämmor.
 • 0 out of 5

  Bolagsstämma – Beslut

  Fastställ ordning, ämnen och ärenden som ska avhandlas för årsstämman.

  1 295 kr inkl. moms

  Fastställ ordning, ämnen och ärenden som ska avhandlas för årsstämman.

  Fastställ ordning, ämnen och ärenden som ska avhandlas för årsstämman.