PROVA GRATIS! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva ett avtal. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan det färdiga avtalet skapas.
Skapa avtal online
 • Gåvobrev

  Legally correct agreement for all types of gifts when something is to be given away

  636 kr inkl. moms

  Legally correct agreement for all types of gifts when something is to be given away

  Legally correct agreement for all types of gifts when something is to be given away
 • Äktenskapsförord

  Reglera vem som har rätt till vad vid skilsmässa genom ett äktenskapsförord

  636 kr inkl. moms

  Reglera vem som har rätt till vad vid skilsmässa genom ett äktenskapsförord

  Reglera vem som har rätt till vad vid skilsmässa genom ett äktenskapsförord
 • Samboavtal

  Trygga din och din sambos framtid med ett samboavtal

  476 kr inkl. moms

  Trygga din och din sambos framtid med ett samboavtal

  Trygga din och din sambos framtid med ett samboavtal
 • Skuldebrev

  Tydliggör villkoren för både långivare och låntagare för vad som ska gälla vid belåning

  476 kr inkl. moms

  Tydliggör villkoren för både långivare och låntagare för vad som ska gälla vid belåning

  Tydliggör villkoren för både långivare och låntagare för vad som ska gälla vid belåning
 • Bolagsstämma

  Ett komplett paket med kallelse, förslag till beslut, dagordning och protokoll.

  2 796 kr inkl. moms

  Ett komplett paket med kallelse, förslag till beslut, dagordning och protokoll.

  Ett komplett paket med kallelse, förslag till beslut, dagordning och protokoll.
 • Sekretessavtal

  Reglera hur företagshemlig information och företagsidéer ska skyddas och vad som ska gälla vid olika situationer.

  956 kr inkl. moms

  Reglera hur företagshemlig information och företagsidéer ska skyddas och vad som ska gälla vid olika situationer.

  Reglera hur företagshemlig information och företagsidéer ska skyddas och vad som ska gälla vid olika situationer.
 • Non Disclosure Agreement

  Skydda idéer och företagshemlig information och reglera vad som ska gälla vid olika situationer på engelska.

  1 516 kr inkl. moms

  Skydda idéer och företagshemlig information och reglera vad som ska gälla vid olika situationer på engelska.

  Skydda idéer och företagshemlig information och reglera vad som ska gälla vid olika situationer på engelska.
 • Fullmakt

  Reglera vad som ska gälla när någon annan ska företräda eller företa ärenden åt företaget

  716 kr inkl. moms

  Reglera vad som ska gälla när någon annan ska företräda eller företa ärenden åt företaget

  Reglera vad som ska gälla när någon annan ska företräda eller företa ärenden åt företaget
 • Fullmakt för Bolagsstämma

  När någon annan ska vara ombud på bolagsstämma.

  956 kr inkl. moms

  När någon annan ska vara ombud på bolagsstämma.

  När någon annan ska vara ombud på bolagsstämma.
 • Uppdragsfullmakt

  Reglera vad som ska gälla när annan part ska företa ärenden åt företaget

  956 kr inkl. moms

  Reglera vad som ska gälla när annan part ska företa ärenden åt företaget

  Reglera vad som ska gälla när annan part ska företa ärenden åt företaget
 • Framtidsfullmakt

  Trygga din framtid genom att reglera vem som kan fatta beslut åt dig när du själv inte längre har möjlighet.

  876 kr inkl. moms

  Trygga din framtid genom att reglera vem som kan fatta beslut åt dig när du själv inte längre har möjlighet.

  Trygga din framtid genom att reglera vem som kan fatta beslut åt dig när du själv inte längre har möjlighet.
 • Anställningsavtal

  Reglera vad som ska gälla mellan arbetsgivare och arbetstagare.

  1 116 kr inkl. moms

  Reglera vad som ska gälla mellan arbetsgivare och arbetstagare.

  Reglera vad som ska gälla mellan arbetsgivare och arbetstagare.
 • Anställningsavtal VD

  Reglera vad som ska gälla vid anställning Verkställande Direktör (VD)

  1 116 kr inkl. moms

  Reglera vad som ska gälla vid anställning Verkställande Direktör (VD)

  Reglera vad som ska gälla vid anställning Verkställande Direktör (VD)
 • Uppsägning

  Formulera och villkora vad som ska gälla vid uppsägning.

  716 kr inkl. moms

  Formulera och villkora vad som ska gälla vid uppsägning.

  Formulera och villkora vad som ska gälla vid uppsägning.
 • Blankt avtal

  Upprätta ett avtal där du själv fritt bestämmer innehållet.

  476 kr inkl. moms

  Upprätta ett avtal där du själv fritt bestämmer innehållet.

  Upprätta ett avtal där du själv fritt bestämmer innehållet.
 • Konsultavtal

  Reglera vad som ska gälla mellan uppdragsgivare och uppdragstagare.

  1 436 kr inkl. moms

  Reglera vad som ska gälla mellan uppdragsgivare och uppdragstagare.

  Reglera vad som ska gälla mellan uppdragsgivare och uppdragstagare.
 • Aktieöverlåtelseavtal

  Skapa trygghet och kontroll för bolagets delägare

  2 236 kr inkl. moms

  Skapa trygghet och kontroll för bolagets delägare

  Skapa trygghet och kontroll för bolagets delägare
 • Aktieägaravtal

  Skapa trygghet och kontroll för bolagets delägare

  2 236 kr inkl. moms

  Skapa trygghet och kontroll för bolagets delägare

  Skapa trygghet och kontroll för bolagets delägare
 • Bolagsstämma – Kallelse

  Upprätta en juridisk korrekt kallelse för årsstämma eller extra bolagsstämma.

  716 kr inkl. moms

  Upprätta en juridisk korrekt kallelse för årsstämma eller extra bolagsstämma.

  Upprätta en juridisk korrekt kallelse för årsstämma eller extra bolagsstämma.
 • Bolagstämma – Dagordning

  Fastställ ordning, ämnen och ärenden som ska avhandlas för årsstämman.

  796 kr inkl. moms

  Fastställ ordning, ämnen och ärenden som ska avhandlas för årsstämman.

  Fastställ ordning, ämnen och ärenden som ska avhandlas för årsstämman.
 • Bolagstämma – Protokoll

  Upprätta ett juridiskt korrekt protokoll till Bolagsstämmor.

  1 036 kr inkl. moms

  Upprätta ett juridiskt korrekt protokoll till Bolagsstämmor.

  Upprätta ett juridiskt korrekt protokoll till Bolagsstämmor.
 • Bolagsstämma – Beslut

  Fastställ ordning, ämnen och ärenden som ska avhandlas för årsstämman.

  1 036 kr inkl. moms

  Fastställ ordning, ämnen och ärenden som ska avhandlas för årsstämman.

  Fastställ ordning, ämnen och ärenden som ska avhandlas för årsstämman.