Klicka här för att testa den nya versionen av lawline.se. Till ny version!

Avräkningsnota

495 kr

Upprätta en juridisk korrekt avräkningsnota vid förvärv eller avyttring av värdepapper.

Kategori: