Klicka här för att testa den nya versionen av lawline.se. Till ny version!

 • Avräkningsnota

  Upprätta en juridisk korrekt avräkningsnota vid förvärv eller avyttring av värdepapper.

  495 kr

  Upprätta en juridisk korrekt avräkningsnota vid förvärv eller avyttring av värdepapper.

  Upprätta en juridisk korrekt avräkningsnota vid förvärv eller avyttring av värdepapper.
 • Bolagsstämma

  Ett komplett paket med kallelse, förslag till beslut, dagordning och protokoll.

  3 495 kr

  Ett komplett paket med kallelse, förslag till beslut, dagordning och protokoll.

  Ett komplett paket med kallelse, förslag till beslut, dagordning och protokoll.
 • Sekretessavtal

  Reglera hur företagshemlig information och företagsidéer ska skyddas och vad som ska gälla vid olika situationer.

  995 kr

  Reglera hur företagshemlig information och företagsidéer ska skyddas och vad som ska gälla vid olika situationer.

  Reglera hur företagshemlig information och företagsidéer ska skyddas och vad som ska gälla vid olika situationer.
 • Non Disclosure Agreement

  Skydda idéer och företagshemlig information och reglera vad som ska gälla vid olika situationer på engelska.

  1 895 kr

  Skydda idéer och företagshemlig information och reglera vad som ska gälla vid olika situationer på engelska.

  Skydda idéer och företagshemlig information och reglera vad som ska gälla vid olika situationer på engelska.
 • Fullmakt

  Reglera vad som ska gälla när någon annan ska företräda eller företa ärenden åt företaget

  895 kr

  Reglera vad som ska gälla när någon annan ska företräda eller företa ärenden åt företaget

  Reglera vad som ska gälla när någon annan ska företräda eller företa ärenden åt företaget
 • Uppdragsfullmakt

  Reglera vad som ska gälla när annan part ska företa ärenden åt företaget

  1 195 kr

  Reglera vad som ska gälla när annan part ska företa ärenden åt företaget

  Reglera vad som ska gälla när annan part ska företa ärenden åt företaget
 • Anställningsavtal

  Reglera vad som ska gälla mellan arbetsgivare och arbetstagare.

  1 395 kr

  Reglera vad som ska gälla mellan arbetsgivare och arbetstagare.

  Reglera vad som ska gälla mellan arbetsgivare och arbetstagare.
 • Anställningsavtal VD

  Reglera vad som ska gälla vid anställning Verkställande Direktör (VD)

  1 395 kr

  Reglera vad som ska gälla vid anställning Verkställande Direktör (VD)

  Reglera vad som ska gälla vid anställning Verkställande Direktör (VD)
 • Uppsägning

  Formulera och villkora vad som ska gälla vid uppsägning.

  895 kr

  Formulera och villkora vad som ska gälla vid uppsägning.

  Formulera och villkora vad som ska gälla vid uppsägning.
 • Avskedande

  Reglera vad som ska gälla vid avskedande av personal.

  895 kr

  Reglera vad som ska gälla vid avskedande av personal.

  Reglera vad som ska gälla vid avskedande av personal.
 • Blankt avtal

  Upprätta ett avtal där du själv fritt bestämmer innehållet.

  595 kr

  Upprätta ett avtal där du själv fritt bestämmer innehållet.

  Upprätta ett avtal där du själv fritt bestämmer innehållet.
 • Konsultavtal

  Reglera vad som ska gälla mellan uppdragsgivare och uppdragstagare.

  1 795 kr

  Reglera vad som ska gälla mellan uppdragsgivare och uppdragstagare.

  Reglera vad som ska gälla mellan uppdragsgivare och uppdragstagare.
 • Aktieägaravtal

  Skapa trygghet och kontroll för bolagets delägare

  2 795 kr

  Skapa trygghet och kontroll för bolagets delägare

  Skapa trygghet och kontroll för bolagets delägare
 • Bolagsstämma – Kallelse

  Upprätta en juridisk korrekt kallelse för årsstämma eller extra bolagsstämma.

  895 kr

  Upprätta en juridisk korrekt kallelse för årsstämma eller extra bolagsstämma.

  Upprätta en juridisk korrekt kallelse för årsstämma eller extra bolagsstämma.
 • Bolagstämma – Dagordning

  Fastställ ordning, ämnen och ärenden som ska avhandlas för årsstämman.

  995 kr

  Fastställ ordning, ämnen och ärenden som ska avhandlas för årsstämman.

  Fastställ ordning, ämnen och ärenden som ska avhandlas för årsstämman.
 • Bolagstämma – Protokoll

  Upprätta ett juridiskt korrekt protokoll till bolagsstämmor.

  1 295 kr

  Upprätta ett juridiskt korrekt protokoll till bolagsstämmor.

  Upprätta ett juridiskt korrekt protokoll till bolagsstämmor.
 • Bolagsstämma – Beslut

  Fastställ ordning, ämnen och ärenden som ska avhandlas för årsstämman.

  1 295 kr

  Fastställ ordning, ämnen och ärenden som ska avhandlas för årsstämman.

  Fastställ ordning, ämnen och ärenden som ska avhandlas för årsstämman.