• Gåvobrev

  Legally correct agreement for all types of gifts when something is to be given away

  636 kr inkl. moms

  Legally correct agreement for all types of gifts when something is to be given away

  Legally correct agreement for all types of gifts when something is to be given away
 • Äktenskapsförord

  Reglera vem som har rätt till vad vid skilsmässa genom ett äktenskapsförord

  636 kr inkl. moms

  Reglera vem som har rätt till vad vid skilsmässa genom ett äktenskapsförord

  Reglera vem som har rätt till vad vid skilsmässa genom ett äktenskapsförord
 • Samboavtal

  Trygga din och din sambos framtid med ett samboavtal

  476 kr inkl. moms

  Trygga din och din sambos framtid med ett samboavtal

  Trygga din och din sambos framtid med ett samboavtal
 • Skuldebrev

  Tydliggör villkoren för både långivare och låntagare för vad som ska gälla vid belåning

  476 kr inkl. moms

  Tydliggör villkoren för både långivare och låntagare för vad som ska gälla vid belåning

  Tydliggör villkoren för både långivare och låntagare för vad som ska gälla vid belåning
 • Framtidsfullmakt

  Trygga din framtid genom att reglera vem som kan fatta beslut åt dig när du själv inte längre har möjlighet.

  876 kr inkl. moms

  Trygga din framtid genom att reglera vem som kan fatta beslut åt dig när du själv inte längre har möjlighet.

  Trygga din framtid genom att reglera vem som kan fatta beslut åt dig när du själv inte längre har möjlighet.
 • Blankt avtal

  Upprätta ett avtal där du själv fritt bestämmer innehållet.

  476 kr inkl. moms

  Upprätta ett avtal där du själv fritt bestämmer innehållet.

  Upprätta ett avtal där du själv fritt bestämmer innehållet.